Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Gareth Lloyd James

Gareth Lloyd James

Yn wreiddiol o Gwmann ger Llanbedr Pont Steffan, mae Gareth bellach wedi ymgartrefu yn Aberystwyth. Mynychodd Ysgol Gynradd Coedmor ac Ysgol Gyfun Llanbed cyn ennill gradd yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth yn 2001. Tra'n fyfyriwr yn Aberystwyth, ymddiddorodd mewn barddoniaeth ac yn y cynganeddion yn arbennig gan ennill Cadair Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Llŷn ac Eifionydd yn 1998. Ar ôl graddio, astudiodd i fod yn athro a bellach mae'n Ddirprwy Bennaeth yn Ysgol Gymraeg Aberystwyth. Mae hefyd yn weithgar gyda'r Urdd a bu'n Llywydd y mudiad rhwng 2007 a 2008. Mae Gareth hefyd yn Is-Gadeirydd y Pwyllgor Gwaith ar gyfer Eisteddfod yr Urdd Ceredigion 2010. Cyhoeddodd ei nofel gyntaf i blant, Dirgelwch Gwersyll Glan-llyn yn 2009. Erbyn hyn ceir mwy o nofelau yn y gyfres gan gynnwys Dirgelwch Gwersyll Caerdydd, Dirgelwch Gwersyll Llangrannog a Dirgelwch Pentre Ifan.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Cyfres Cawdel: Dirgelwch Pentre Ifan

- Gareth Lloyd James
£4.99

Cyfres Cawdel: Dirgelwch Gwersyll Llangrannog

- Gareth Lloyd James
£4.99

Cyfres Cawdel: Dirgelwch Gwersyll Caerdydd

- Gareth Lloyd James
£4.99

Cyfres Cawdel: Dirgelwch Gwersyll Glan-Llyn

- Gareth Lloyd James
£4.99