Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Eurof Williams

Eurof Williams

Yn enedigol o Gwm Tawe, cafodd yrfa lwyddiannus ac amrywiol ar radio a theledu, gyda'r BBC, a chwmnïau annibynnol - gan gynnwys ennill gwobr BAFTA yn 1997 am ei ffilm am Elvis. Cydweithiodd â sêr canu ysgafn Cymru, o Jac a Wil i Geraint Griffiths, o'r Trwynau Coch (ef oedd eu rheolwr) i Mary Hopkin, fel cynhyrchydd a chyfarwyddwr, ac mae ganddo gyfoeth o wybodaeth am y byd adloniant ysgafn Cymreig. Rhanna ei wybodaeth yn y gyfrol Byd O Gân: Atgofion Melys Jac Davies.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

£19.99