Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Richard Thomas

Richard Thomas

Ganed Richard Thomas ym Mhenrallt-ddu, Aberteifi, yn 1939. Derbyniodd ei addysg yn Ysgol Ramadeg Aberteifi a�r Royal Veterinary College yn Llundain. Dilynodd �l traed ei dad, a bu�n gweithio fel milfeddyg yn ei ardal enedigol ers yr 1960au. Ymddeolodd fel milfeddyg yn 1999. Maeメn ffigwr adnabyddus yng Ngheredigion. Un oメi ddiddordebau mawr yw cwmni Opera Teifi - chwaraeodd sawl rhan wahanol yn eu perfformiadau operatig dros y blynyddoedd. Cyhoeddodd ei hunangofiant, Dic y Fet, gyda gwasg Gomer yn 2005.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Dic y Fet - Hunangofiant Richard Thomas

- Lyn Ebenezer, Richard Thomas
£7.99

Taking Stock - Life as a Country Vet

- Richard Thomas
£7.99