Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Peter Berresford Ellis

Peter Berresford Ellis

Ganwyd Peter Beresfor Ellis, haneswr a nofelydd yn Coventry. Roedd ei dad yn newyddiadurwr o Cork, Iwerddon yn wreiddiol, a'i fam o Sussex ond ei theulu o Lydaw yn wreiddiol. Mae Peter felly yn perthyn i deulu gyda gwreiddiau Gwyddelig, Albanaidd, Cymraeg, Llydaweg a Saesneg. Graddiodd gyda gradd yn Astudiaethau Celtaidd o'r North East London Polytechnic ac ennill radd Meistr hefyd yn Astudiaethau Celtaidd o Brifysgol Dwyrain Llundain.Dechreuodd ei yrfa mewn newyddiaduraeth. Ers hynny mae wedi derbyn sawl gwobr a chafodd ei wneud yn Fardd Gorsedd Cernyw yn 1987. Mae Peter wedi ysgrifennu yn agos at 100 o lyfrau, dros 100 stori fer a sawl pamffled a papur academaidd, sawl yn defnyddio ffug enw.

http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Berresford_Ellis

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Celtic Dawn

- Peter Berresford Ellis
£9.95

The Celtic Revolution

- Peter Berresford Ellis
£7.95