Os yn archebu o’r tua allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Alun Guy

Alun Guy

Mae Alun Guy yn ymgynghorydd cerdd i ysgolion yn ogystal ag yn Brif Arholwr Cerdd TGAU Cymru. Buメn aelod o banel cerdd yr Eisteddfod Genedlaethol ers 20 mlynedd. Ef oedd Pennaeth Adran Cerddoriaeth Ysgol Glantaf, Caerdydd rhwng 1978 a 1998. Buメn arweinydd amrywiol gorau a chymanfaoedd canu ledled Cymru dros y blynyddoedd. Feメi anrhydeddwyd gydaメr Wisg Wen yng Ngorsedd y Beirdd am ei gyfraniad i gerddoriaeth yng Nghymru. Yn Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd 2004 cyhoeddodd Ar Lwyfan Cymru, sef cyfrol yn rhoi cipolwg ar fywydau chwech o gantorion mwyaf adnabyddus Cymru

Australian Cricketers in Wales

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Cantorion o Fri: Ar Lwyfan Cymru

- Alun Guy
£8.99 £4.99

Inside Out Series: Great Welsh Voices

- Alun Guy
£4.99