Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Leslie Scase

Leslie Scase

Awdur Cymreig newydd ydy Leslie Scase, a anwyd ac addysgwyd yn Ne Cymru. Mi weithiodd yn y diwydiant lleol cyn teithio'n eang dros y Deyrnas Unedig tra gweithiodd i'r Gwasanaseth Sifil. Cafodd ei nofel gyntaf, Fortuna's Deasly Shadow, ei hysbrydoli gan ei hynafiaid Eidalaidd a Seisnig a ddaeth i Dde Cymru yn ystod y 19eg canrif. Mae'n hoff iawn o blu pysgota a chyrfau lleol, mae bellach yn byw yn Swydd Amwythig, yn agos i ffin Cymru.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Fortuna's Deadly Shadow

- Leslie Scase
£8.99