Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Lisa Fearn

Lisa Fearn

Merch o Gaerfyrddin yw Lisa Fearn. Dros y blynyddoedd bu'n gweithio ym myd bancio ac ym myd addysg. Yna, ymgartrefodd Lisa gyda'i theulu yn ôl yn Sir Gâr, ar Fferm Allt y Gog, lle sefydlodd ysgol arddio a choginio i blant, sef The Pumpkin Patch. Erbyn hyn, mae hi wedi dysgu miloedd o blant i dyfu a choginio eu bwyd eu hunain (ac wedi dysgu ambell riant hefyd). Mae Lisa'n golofnydd gyda'r Carmarthen Journal. Mae hi'n westai cyson ar Radio Cymru a Radio Wales, ac yn gogydd ar raglen Prynhawn Da, S4C, hefyd. Uwchlaw popeth, mae gan Lisa ddiddordeb mawr ym mhŵer cymdeithasol bwyd.

http://www.thepumpkinpatch.org.uk/

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Dathlu / Celebrate

- Lisa Fearn, Aled Llewelyn
£14.99

Blas - Dathlu Bwyd a Theulu / Taste - A Celebration of Food and Family

- Lisa Fearn
£14.99