Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Eurig Salisbury

Eurig Salisbury

Enillodd Eurig Salisbury y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Sir Fynwy a'r Cyffiniau 2016. Mae'n Ddarlithydd mewn Ysgrifennu Creadigol yn Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, Prifysgol Aberystwyth. Ef oedd Bardd Plant Cymru 2011-13. Rhwng 2006 a 2015, bu'n Gymrawd Ymchwil yn y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, lle cyfrannodd at sawl prosiect ymchwil ym maes barddoniaeth yr Oesoedd Canol. Mae'n byw gyda'i wraig, Rhiannon, a'u mab Llew, yn Aberystwyth.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Ifor Bach

- Eurig Salisbury
£8.99

Cai - Enillydd y Fedal Ryddiaith 2016

- Eurig Salisbury
£8.99

Sgrwtsh!

- Eurig Salisbury
£4.99