Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Rhodri Jones

Rhodri Jones

Un o Gaerdydd yw Rhodri. Wedi arwyddo i Man U, ymunodd â Rotherham ac wedi cyfnodau o chwarae'n lled broffesiynol yn Uwch Gynghrair Cymru gyda Chwmbrân a Chaerfyrddin, bu'n rhaid iddo ymddeol o bêl-droed yn sgil problemau gyda'i benglin.
Roedd Rhodri hefyd yn wynebu heriau iechyd meddwl a effeithiodd ar ei yrfa a'i fywyd personol.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Meddwl am Man U

- Rhodri Jones
£9.99