Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Mark Williams

Mae'r Athro Mark Williams yn Athro Emeritws mewn Seicoleg Glinigol ym Mhrifysgol Rhydychen. Mae'n un o gyd-ddatblygwyr therapi gwybyddol sy'n seiliedig ar ymwybyddiaeth ofalgar (MBCT: mindfulness-based cognitive therapy), yn gyd-awdur y llwyddiant rhyngwladol The Mindful Way Through Depression ac yn awdur Cry of Pain: Understanding suicide and the suicidal mind.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Meddylgarwch

- Mark Williams, Danny Penman
£14.99