Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

William Davies

Mae William Davies yn seicolegydd ymgynghorol ac yn Gyfarwyddwr Academaidd y Gymdeithas Therapiau Seicolegol (ATP), sefydliad sydd wedi hyfforddi dros 100,000 o weithwyr proffesiynol ym maes iechyd meddwl yn y Deyrnas Unedig. mae ganddo brofiad helaeth o weithio gyda thymer flin, dicter, ymddygiad ymosodol a thrais.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Goresgyn Dicter a Thymer Flin

- William Davies
£12.99