Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Melanie Fennell

Mae MELANIE FENNELL yn un o arloeswyr defnyddio CBT i drin iselder yn y Deyrnas Unedig. Fel clinigwr ymchwil yn Adran Seiciatreg Prifysgol Rhydychen, mae wedi cyfrannu at ddatblygu triniaethau sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer gorbryder ac iselder, yn cynnwys Therapi Gwybyddol Seiliedig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar. Mae'n dysgu yng Nghanolfan Ymwybyddiaeth Ofalgar Rhydychen.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Goresgyn Diffyg Hunan-werth

- Melanie Fennell
£12.99