Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Matt Haig

Cyrhaeddodd Rhesymau Dros Aros yn Fyw gan Matt Haig frig y siartiau gwerthu. Mae hefyd yn awdur chwe nofel uchel eu clod ar gyfer oedolion, yn cynnwys How to Stop Time, The Humans a The Radleys. Fel awdur ar gyfer plant a phobl ifanc, mae wedi ennill Gwobr Lyfrau Blue Peter, Gwobr Lyfrau Smarties, ac mae wedi'i enwebu deirgwaith am Fedal Carnegie. Mae wedi gwerthu dros filiwn o lyfrau yn y Deyrnas Unedig, ac mae ei waith wedi'i gyfieithu i dros ddeugain o ieithoedd.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Rhesymau Dros Aros yn Fyw

- Matt Haig
£9.99