Olivia Sagan

Pennaeth Seicoleg a Chymdeithaseg yw Olivia Sagan ym Mhrifysgol y Frenhines Margaret yng Nghaeredin. Mae'n gwnselydd, yn seicolegydd siartredig ac yn awdur.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Llythyrau Adferiad

- James Withey, Olivia Sagan
£9.99