Llun o Jon Meirion Jones

Jon Meirion Jones

Cafodd Jon Meirion Jones , gor-wyr Jeremiah, ei fagu ar aelwyd ddwyieithog – y Gymraeg a'r gynghanedd! Ar ôl bod yn athro yn Llundain ac yn Amwythig, dychwelodd i'w fro enedigol, lle bu'n bennaeth am dros ugain mlynedd cyn ymddeol. Mae ganddo gasgliad helaeth o atgofion ei gyndeidiau, sydd wedi eu casglu ynghyd a'u dethol ar gyfer y gyfrol "Hiwmor y Cilie".

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Hiwmor y Cilie

- Jon Meirion Jones
£4.99