Llun o Alun Lenny

Alun Lenny

Mae Alun Lenny yn un o newyddiadurwyr mwyaf adnabyddus Cymru a chanddo wledd o straeon ers gweithio ym myd newyddion yn ystod cyfnod o newidiadau mawr mewn cyfnod byr. Trwy ei waith gyda'r BBC, cafodd gyfle unigryw i deithio i ganol y stori yng Nghymru a thu hwnt, a bod yn dyst i ddigwyddiadau mawr a man a rhannu profiadau personol pobl eraill. Mae ganddo gysylltiadau lu yn y wasg a'r cyfryngau ac mae'n gyfarwydd a siarad â chymdeithasau. Mae'n gymeriad poblogaidd yn ardal Caerfyrddin, yn weithiwr Cristnogol ac yn ystod ei gyfnod fel Maer y dref.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Byw Ffwl Pelt

- Alun Lenny
£9.99