Llun o Mari Emlyn

Mari Emlyn

Ganwyd a magwyd Mari yng Nghaerdydd. Yn dilyn cwblhau ei haddysg yn ysgolion Bryntaf a Llanhari aeth i Lundain a graddio yn y Celfyddydau Perfformio yng ngholeg Rose Bruford College of Speech and Drama. Ers hynny mae Mari wedi dilyn gyrfa fel actores, sgriptwraig, golygydd llyfrau ac awdur llyfrau yn ogystal â threulio pum mlynedd fel Cyfarwyddwr Artistig Galeri, Caernarfon. Mae Mari'n byw yn Y Felinheli ac mae hi'n fam i dri o feibion.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Wal

- Mari Emlyn
£8.99

Annibyniaeth / Independence

- Mari Emlyn
£7.99

Cofiwch Dryweryn - Cymru'n Deffro / Wales Awakening

- Mari Emlyn
£7.99