Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Brenda Hogan

Mae Dr Brenda Hogan yn seicolegydd clinigol yn Vancouver, Canada, ac yn gweithio ym maes asesu seicolegol a darparu triniaeth seicolegol dros gyfnod byr ar gyfer gorbryder ac iselder. Cyn hynny, bu'n gweithio ar greu gwasanaeth arloesol ym maes gofal sylfaenol yng Nghaergrawnt yn seiliedig ar ddulliau hunangymorth i helpu i liniaru nifer o broblemau seicolegol cyffredin.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Cyflwyniad i Ymdopi â Gorbryder

- Brenda Hogan, Lee Brosan
£4.99

Cyflwyniad i Ymdopi ag Iselder

- Lee Brosan, Brenda Hogan
£4.99