Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Lee Brosan

Mae Dr Lee Brosan yn seicolegydd ymgynghorol gydag Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Swydd Gaergrawnt a Peterborough. Yn ystod ei gyrfa, bu'n gyfrifol am ddatblygu gwasanaethau triniaethau seicolegol yr Ymddiriedolaeth, ac mae wedi dysgu eraill am y ffordd orau o ddeall a defnyddio CBT.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Cyflwyniad i Ymdopi â Gorbryder

- Brenda Hogan, Lee Brosan
£4.99

Cyflwyniad i Ymdopi ag Iselder

- Lee Brosan, Brenda Hogan
£4.99