Llun o Gwawr Edwards

Gwawr Edwards

Merch fferm o Fethania, Ceredigion yw Gwawr, sydd yn gantores broffesiynol. Ers dod yn fam i Nel ac Ynyr, mae wedi cael ei hysbrydoli i ysgrifennu storiau am ei chi bach, Mali. Roedd ei mam-gu yn adrodd straeon dychmygol am hynt a helynt anifeiliaid y fferm i Gwawr pan oedd hi’n blentyn.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

£5.99