Tom Davies

Roedd y diweddar Tom Davies yn seiciatrydd ymgynghorol (Abertawe) cyn iddo ymddeol ac yn gyn-ddarlithydd apothecari mewn Hanes Meddygaeth yn Ysgolion Meddygaeth Caerdydd ac Abertawe. Roedd hefyd yn gyn-Lywydd Cymdeithas Hanes Meddygaeth Cymru ac yn Gymrawd gyda’r Society of Antiquaries (FSA).

LLYFRAU GAN YR AWDUR

To Stand by the Sickbed

- Tom Davies
£14.99