If ordering from outside of the UK you may need to pay duty and other handling fees on top of our carriage charges.
A picture of Ioan Kidd

Ioan Kidd

Brodor o Gwmafan yng Ngorllewin Morgannwg yw Ioan Kidd. Graddiodd yng Ngholeg Prifysgol Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan. Mae'n byw bellach gyda'i deulu yng Nghaerdydd. Cyhoeddwyd ei nofel gyntaf Cawod o Haul yn 1977 ac ymddangosodd ei nofel i blant Craig y Lladron (Cyfres Cled) yn 1994. O'r Cyrion, 2006, oedd ei gyfrol gyntaf o storïau byrion. Yn 2009 cyhoeddodd Mae'n Anodd Weithiau, sef nofel i'r arddegau yn y gyfres Whap! Yn 2011 cyhoeddodd ei ail nofel i oedolion Un o Ble Wyt Ti? Ei nofel ddiweddaraf yw Dewis ac enillodd wobr Llyfr y Flwyddyn 2014.

BOOKS BY THE AUTHOR

Cysgodion Cam

- Ioan Kidd
£8.99

Un o Ble Wyt Ti?

- Ioan Kidd
£8.99

Cyfres Whap!: Mae'n Anodd Weithiau

- Ioan Kidd
£5.99

Tyllau

- Louis Sachar
(Translation: Ioan Kidd)
£6.99 £2.00

O'r Cyrion

- Ioan Kidd
£5.99

Dewis

- Ioan Kidd
£8.99