If ordering from outside of the UK you may need to pay duty and other handling fees on top of our carriage charges.
A picture of Gareth Richards

Gareth Richards

Mae Gareth Richards o Lanbedr Pont Steffan yn gyn-enillydd Cymreig Masterchef ar y BBC, yn gogydd rheolaidd ar Wedi 3 ar S4C ac yn ffefryn gan gymdeithasau Merched y Wawr, Sefydliad y Merched a'r Ffermwyr Ifanc.


Gwelir Gareth yn aml hefyd yn coginio mewn ffeiriau bwyd a digwyddiadau hyrwyddo bwyd ledled Cymru. Mae'n cyfrannu rysetiau'n rheolaidd hefyd i Clonc, papur bro ardal Llanbedr Pont Steffan.


Cyhoeddwyd y gyfrol gyntaf o ryseitiau, Yn y Gegin gyda Gareth yn 2003 a'r dilyniant, Nôl i'r Gegin gyda Gareth yn 2005. Yn 2011 cyhoeddodd Prydau Pum Peth / Take Five a'i gyfrol ddiweddaraf yn 2014 yw Prydau Pedwar Tymor / Food for Four Seasons.

BOOKS BY THE AUTHOR

Prydau Pedwar Tymor / Food for Four Seasons

- Gareth Richards
£9.99

Prydau Pum Peth/Take Five

- Gareth Richards
£9.99