If ordering from outside of the UK you may need to pay duty and other handling fees on top of our carriage charges.
A picture of Meic Povey

Meic Povey

Saif Meic Povey ymhlith dramodwyr a sgriptwyr amlycaf Cymru. Ers deng mlynedd ar hugain bellach bu'n troi ym maes y ddrama. Yn frodor o Flaen Nantmor yn Eryri, ac yn actor brwd o'r cychwyn, ymunodd � Chwmni Theatr Cymru yn 1968. Yna, ar �l symud i Gaerdydd, yn 1972, yn ogystal ag actio mewn llu o ddram�u a chyfresi teledu datblygodd yrfa lewyrchus iawn fel awdur a sgriptiwr ei hun. Enillodd ei wobr Bafta Cymru gyntaf yn 1991 am ei ffilm 'Nel', a'r ail yn 2005 am y gyfres deledu boblogaidd, 'Talcen Caled'. Mae hefyd wedi ysgrifennu ugain o ddram�u hirion ar gyfer y theatr.

BOOKS BY THE AUTHOR

Tyner Yw'r Lleuad Heno

- Meic Povey
£6.99