If ordering from outside of the UK you may need to pay duty and other handling fees on top of our carriage charges.
A picture of Sian Owen

Sian Owen

Cyfieithydd, golygydd ac awdur oedd Sian Owen. Cafodd ei geni yn 1965 a'i magu ym Môn. Ar ôl graddio mewn Ffiseg ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth treuliodd gyfnodau yn gynhyrchydd rhaglenni i Radio Cymru ac yn olygydd gwyddonol i CBAC yng Nghaerdydd. Bu'n byw ym Marian-glas gyda'i theulu a bu'n aelod o dîm Talwrn y Beirdd, Bro Alaw. Enillodd Gadair, Coron a Medal Ryddiaith Eisteddfod Môn. Enillodd Gystadleuaeth Farddoniaeth Ryngwladol Féili Filíochta yn 2007. Daeth yn ail agos ar Wobr Goffa Daniel Owen yn 2009 gyda'i nofel Mân Esgyrn.

BOOKS BY THE AUTHOR

Pecyn Celf David Nash - Dyn y Coed

- Carolyn Davies, Lynne Bebb
(Translation: Sian Owen)
£15.00

David Nash - Dyn y Coed

- Carolyn Davies, Lynne Bebb
(Translation: Sian Owen)
£7.99

Pecyn Celf Mary Lloyd Jones - Enfys o Liwiau

- Carolyn Davies, Lynne Bebb
(Translation: Sian Owen)
£15.00

Mân Esgyrn

- Sian Owen
£7.99

Mary Lloyd Jones - Enfys o Liwiau

- Carolyn Davies, Lynne Bebb
(Translation: Sian Owen)
£7.99

Kyffin a'i Gynefin

- Carolyn Davies, Lynne Bebb
(Translation: Sian Owen)
£7.99