Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Clawr | Cover

Llafnau

Geraint Evans  Llyfrau eraill gan Geraint Evans

Mewn cyfarfod tanbaid ynglyn a datblygiad melinau gwynt yn neuadd bentre Esgair-goch, cafodd Martin Thomas, y Cnwc, newyddion da. Byddai Fferm Wynt Hyddgen yn cael ei hadeiladu ar dir mynyddig ei fferm. Ond ynghanol ffrae sy'n hollti cymuned mae buddugoliaeth Martin Thomas yn gyflym troi'n ddim, wrth iddo gael ei lofruddio ar ei ffordd adref o'r cyfarfod.

Gareth, Mel ac Akers, y tri ditectif o Heddlu Dyfed-Powys sy'n ymchwilio i'r drosedd ac wrth ddilyn sawl trywydd maen nhw'n darganfod bod gan y ffermwr nifer o elynion. Mae'r ymchwiliad yn arwain at sgandal wleidyddol a blacmelio cwmni rhyngwladol Caerwynt. Mae'r plot yn byrlymu gan ddigwyddiadau sy'n portreadu cymdeithas gyfoes cefn gwlad Ceredigion, gan gyrraedd uchafbwynt trist ac annisgwyl.

ISBN: 9781847712035

Adran: Ffuglen

Iaith: Cymraeg

7.95     eLyfrGellir lawrlwytho'r cyhoeddiad yma fel eLyfr, pris: 7.95
Ffurf(iau) ar gael: .epub;  Beth yw 'epub'?


Mwy am eLyfrau Y Lolfa


Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304