Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Clawr | Cover

Cymru: y 100 lle i'w gweld cyn marw (meddal/pb)

John Davies, Marian Delyth  Llyfrau eraill gan John Davies, Marian Delyth

O Sir Fôn i Sir Fynwy, o Sir Benfro i Sir y Fflint, mae John Davies a Marian Delyth wedi teithio ledled Cymru ar ein rhan ac wedi dethol cant o'r llefydd y dylen ni ymweld â nhw. Mae gwybodaeth yr hanesydd yn rhyfeddol, lluniau'r ffotograffydd yn wefreiddiol a'r gair a'r llun yn asio â'i gilydd i greu campwaith o gyfrol. Mae'n cynnwys rhai o'r llefydd twristaidd amlwg, megis yr Ardd Fotaneg Genedlaethol, Sain Ffagan a Phortmeirion; ambell le sy'n arwyddocaol yn hanes Cymru megis Merthyr Tudful, Aber-fan a Chastell Caerdydd; a rhai llefydd mwy anghyfarwydd ac annisgwyl fel The Pales, Mynydd Parys a Thryleg. Yn sicr, mae hon yn gyfrol a fydd yn eich annog i godi pac a theithio Cymru benbaladr i ymweld â'r can lle.

ISBN: 9781847711960

Adran: Hamdden Hanes

Iaith: Cymraeg

19.95     
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304