Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Clawr | Cover

Caersaint

Angharad Price  Llyfrau eraill gan Angharad Price

Nofel drefol yw Caersaint sy'n dilyn ymdrechion Jaman Jones i'w "ganfod ei hun" wedi iddo etifeddu ty Arfonia Bugbird. Down i gwrdd a'i gymdogion a'i gyfeillion newydd, yn eu plith Babs Inc, golygydd y papur lleol, yfwyr ffraeth y Mona, a Tonwen Bold y mae ei gwr, y dyn busnes Med Medra, am "godi Caersaint yn ei hol". Ond nid yw'r darpar faer wrth fodd pawb, ac mae angen rhywun i'w herio...

Stori hwyliog, grafog sy'n darlunio bywyd mewn tref Gymraeg ar ddechrau'r unfed ganrif ar hugain.

ISBN: 9781847711717

Adran: Ffuglen

Iaith: Cymraeg

8.95     eLyfrGellir lawrlwytho'r cyhoeddiad yma fel eLyfr, pris: 7.95
Ffurf(iau) ar gael: .epub;  Beth yw 'epub'?


Mwy am eLyfrau Y Lolfa


Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304