Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Clawr | Cover

Y Dwr

Lloyd Jones  Llyfrau eraill gan Lloyd Jones

Mae hi'n argyfwng yn Nolfrwynog. Bwyd yn brin, yr ieir yn marw fesul un, a'r fferm yn cysgu yn yr haul gaeafol.

Rhygnu byw mae Elin, y fam a drodd ei chefn ar y byd, gan fethu dygymod a'r bryntni, yr oerni a'r tlodi. Heneiddio mae Yncl Wil, ar glos crebachlyd y fferm.

Dyw'r plant, Mari a Huw, ddim eto wedi ildio i'r drychineb sy'n ynysu'r fferm. Wrth gwrdd a Nico, Pwyliad a welwyd yn crwydro'r mynyddoedd, daw cyfle prin am achubiaeth a bywyd newydd i wlad sy'n prysur ddifa'i hun...

ISBN: 9781847711335

Adran: Ffuglen

Iaith: Cymraeg

8.95     eLyfrGellir lawrlwytho'r cyhoeddiad yma fel eLyfr, pris: 7.95
Ffurf(iau) ar gael: .epub;  Beth yw 'epub'?


Mwy am eLyfrau Y Lolfa


Adolygiadau

  "Roedd yn hwyr glas cael dameg ar gyfer ein hamseroedd, i beri inni wylo bwcedaid, a sobri wedyn. Nofel dawel ond hynod ddirdynnol yw hon, sydd fel petai'n gofyn: pam y caiff bwystfilod rheibus dorri'r egin man i lawr? Onid yw'n hoes ni'n graddol droi dynion yn anifeiliaid? Eto, nid pregeth sydd yma, ond stori afaelgar sy'n wahanol i ddim a ddarllenasoch o'r blaen. Gwaedd i dorri'n rhithfyd cyfrifiadurol yn deilchion." - John Rowlands

  "Y mae'n nofel dystopaidd, fy hoff genre, ac mae hi'n un da hefyd, gyda'r stori'n datblygu i fod yn un gafaelgar. Ys gwn i a fydd dilyniant? Gobeithiaf wir." - Sara Louise Wheeler, Wordpress

Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304