Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Clawr | Cover

The Green Casanova

Mike Bloxsome  Llyfrau eraill gan Mike Bloxsome

Cofiant hynod Peter Freeman (1888-1956), AS Llafur Casnewydd, yn adrodd hanes caledi ei fywyd cynnar yn nwyrain Llundain, ei egwyddorion dyngarol a llysieuol cryfion, ei gred cynamserol mewn datganoli a'i fywyd personol lliwgar. 10 llun du-a-gwyn.

ISBN: 0862437415

Adran: Cofiannol Gwleidyddiaeth

Iaith: Saesneg

7.95     
Adolygiadau

  "A remarkable book about a brilliant humanitarian and devolutionist" - Rhodri Morgan,

Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304