Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Clawr | Cover

Cymry yn y Gêmau Olympaidd

John Meurig Edwards  Llyfrau eraill gan John Meurig Edwards

O gofio gwlad mor fach yw Cymru, rydym yn gwneud yn arbennig o dda ym myd y campau Olympaidd ac mae'r gyfrol hon yn rhoi cyfle i gwrdd â nifer o Gymry sydd wedi llwyddo mewn pob math o feysydd.

Cawn hanes rhai o arwyr Olympaidd y gorffennol gan gynnwys Lynn Davies a Colin Jackson. Cawn gwrdd hefyd â rhai sydd ar y brig heddiw, yn eu plith Nicole Cooke, Geraint Thomas a Dai Greene.

ISBN: 9781847714107

Adran: Chwaraeon

Iaith: Cymraeg

Rhan o'r cyfres: Stori Sydyn

£1.99     eLyfrGellir lawrlwytho'r cyhoeddiad yma fel eLyfr, pris: £1.99
Ffurf(iau) ar gael: .epub;  Beth yw 'epub'?


Mwy am eLyfrau Y Lolfa


Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304