Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Wales  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
search for book

detailed search


Clawr | Cover

Al Mae'n Urdd Camp

David R Edwards  Other books by David R Edwards

A collection of poems. Contents: Mwnci efo crach C.V. Mwyarhebion Rhag ofn i chi anghofio Am Gwlad ar fy nghefn Anturiaethau yr H W G R G R A W T H O G Chwarae - 'Llythyr cariad o ddrewdod uffern' Pererin Nid Wyf Ffeithiau Bywyd Sgidia Tywod ym Mis Chwefror Lamp Fwa Oer Rhyfeddodau Dai Eog Vodka gydag alarch chwys System addysg go iawn Dysgu Shakespeare i sugno wyau Atgofion am y cyffuriau a'r inc Rhannu nodwydd fudr Caroline yn Nolgellau Rhaid i oedolion dalu'n ddrud Myfi oedd Llo P.Y.B. 33 darn o arian Diweddglo ar glo - am y tro Romeo a Juliet Ar Ysbryd Nodyn adref Cariad Paranoia

ISBN: 0862432707

Category: Poetry

Language: Welsh

Part of the series: Y Beirdd Answyddogol

3.95     
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304