Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Clawr | Cover

O Gell y Cof

T Melfydd George  Llyfrau eraill gan T Melfydd George

Mae Tomos Melfydd George yn gymeriad adnabyddus yn ei ardal, sef gogledd Sir Benfro a de Sir Aberteifi. Ac yntau bellach yn ei wythdegau daw ei atgofion yn ôl iddo yn ddwfn o gell ei gof. Cawn ei hanes yn gweithio ar ffermydd ledled yr ardal yn ystod ei ieuenctid ac yna'n mentro i Ganada bell ar ddechrau'r 1950au. Yn ddiweddarach bu'n gweithio i nifer o gwmniau amaeth ac yn rhedeg busnes contractio amaethyddol llwyddiannus.

Dyn diwylliedig yw Melfydd, dyn y Pethe. Mae'n bregethwr lleyg ac mae'r capel wedi chwarae rhan bwysig yn ei fywyd. Bu'n weithgar gyda Phlaid Cymru ers ymaelodi yn 21 oed. Bu'n gynghorydd bro a chynghorydd tref a chafodd ei ethol yn faer tref Aberteifi yn 2007 ar adeg trefnu dathliadau 900 mlwyddiant y dref.

Dyma ddyn sy'n dweud ei ddweud yn ddiflewyn-ar-dafod ar nifer o bynciau'r dydd, ac mae ei gariad at ei fro, ei wlad a'i iaith yn amlwg ym mhob agwedd o'i fywyd.

ISBN: 9781784613150

Adran: Cofiannol

Iaith: Cymraeg

8.99     
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304