Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Clawr | Cover

The Death of Justice

Michael O達rien  Llyfrau eraill gan Michael O達rien

Cofiant Michael O'Brien, dyn dieuog a dreuliodd un mlynedd ar ddeg mewn carchar am lofruddiaeth. Cawn ei hanes yn ceisio ymladd am ei ryddid ac am yr iawndal mwyaf o'i fath.

Tra yn y carchar fe gollodd bopeth, gan gynnwys ei wraig, ei blentyn ac hyd yn oed ei iechyd. Ond fe elwodd rhywfaint hefyd: dysgodd lawer iawn am y Gyfraith ac fe benderfynodd fynd ati i helpu rhai eraill oedd wedi derbyn bai ar gam.

Bydd holl elw'r llyfr hwn yn cael ei roi i'r Dylan O'Brien Foundation

ISBN: 9781847710482

Adran: Cofiannol

Iaith: Saesneg

」9.95     eLyfrGellir lawrlwytho'r cyhoeddiad yma fel eLyfr, pris: 」4.95
Ffurf(iau) ar gael: .epub;  Beth yw 'epub'?


Mwy am eLyfrau Y Lolfa


Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304