Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Clawr | Cover

Veritas

Mari Lisa  Llyfrau eraill gan Mari Lisa

'Estynnodd TL ei ddwy law am y blwch, a chodi'r clawr. Gwelwodd. Gwyddai'r ddau arall ar unwaith fod rhywbeth o'i le ...' Ias, tensiwn a thwyll - fe fydd y nofel hon yn mynd a chi ar antur garlamus ar draws Cymru ac yn ol i'r gorffennol i ddatrys cyfrinachau dychrynllyd y presennol. Nofel arobryn Gwobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, 2015.

ISBN: 9781784612023

Adran: Ffuglen

Iaith: Cymraeg

8.99     eLyfrGellir lawrlwytho'r cyhoeddiad yma fel eLyfr, pris: 6.99
Ffurf(iau) ar gael: .epub;  Beth yw 'epub'?


Mwy am eLyfrau Y Lolfa


Adolygiadau

  "Cymysgedd o Dan Brown a'i Da Vinci Code a nofelau Antur T.Llew Jones" - Robat Arwyn

  "Mae'r acenion a'r eirfa yma yn llifo'n gwbl ddirodres, heb dynnu sylw atynt eu hunain ond gan ddangos mai iaith fyw, naturiol sgyrsiau bob dydd yw'r dafodiaith hon. Dyma lais hyderus, newydd, yn rhoi inni stori wedi'i gwreiddio'n ddwfn ym Mhowys." - Llyr G. Lewis, Taliesin

  "Y mae yma stori dda, wedi'i hadrodd yn uniongyrchol mewn arddull gwbwl addas i'r deunydd a'r driniaeth ohono, ac y mae'n gorfodi'r darllenydd i droi'r tudalennau a darllen ymlaen. Fe berthyn i'r math o lyfr sy'n dwyn amryw o agweddau at ei gilydd, sy un funud fel pe'n mynd ar drywydd hollol wahanol ac yna'n dychwelyd at y brif thema. Y mae iddi sawl pen llinyn a rhaid darllen i'r diwedd i gael y llinynnau wedi'u datgordeddu. " - Elfyn Pritchard, Gwales.com

Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304