Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Cyhoeddiadau am : Awdur = Rocet Arwel Jones

Rocet Arwel Jones

Rocet Arwel Jones

Llyfrgellydd eang ei ddiddordebau. Wedi ysgrifennu sawl llyfr am ei brofiadau yn teithio i lefydd egsotig. Yn wreiddiol o Ros y Bol, ond bellach wedi ymgartrefi yn Aberystwyth.

Darganfuwyd 3 cofnod.

Llyfrau Cymraeg
Ewch | Go
£6.95

Diolch i ’Nhrwyn   (Rocet Arwel Jones)
Dyddiadur difyr yn adrodd hanes ymweliad yr awdur ag India yn ystod Tachwedd/Rhagfyr 1999. 15 ffotograff a 7 cartwn du-a...

Ewch | Go
£6.95

Jambo Caribw - Taith i Borth Uffern   (Rocet Arwel Jones)
Hanes difyr taith gerdded a wnaeth yr awdur i Kenya er budd yr elusen iechyd meddwl Mind, yn cynnwys ei ymateb i'r wlad ...

Ewch | Go
£4.95

Y Jonesiaid   (Rocet Arwel Jones)
A wyddech chi mai Blaenau Ffestiniog yw'r dref gyda'r dwyster mwyaf o Jonesiaid yn y byd?; A wyddech chi fod 125 o lefyd...
Chwilio'r catalog am: neu gyfuniad o'r meysydd isod:
ISBN neuAllweddair
AwdurTeitl
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304