Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Catalogau a Thaflenni

Yma cewch ddadlwytho catalogau a thaflenni amrywiol fel ffeiliau PDF.

Mae'r ffeiliau isod ar gael:

Catalog Llyfrau Plant a Phobl Ifanc 2015

Catalog Llyfrau Newydd Y Lolfa 2014

Catalog Llyfrau Cymraeg 2013 (pdf - 2mb)

Catalog Llyfrau Saesneg 2013 (pdf - 1mb)

Ffurflen Archebu ar gyfer y catalog (pdf)Catalog Darllen Mewn Dim - Fersiwn 2011

Os ydych am dderbyn catalog Y Lolfa ar bapur am ddim, rhowch eich manylion yn y bylchau isod.
Eich enw
Eich cyfeiriad
Ychwanegu fy enw at restr post Y Lolfa
Eich cyfeiriad e-bost(gorfodol)

  
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304

Newydd!

Clawr | Cover Hawliau Iaith: Cyfrol Deyrnged Meręd
Hawliau Iaith: Cyfrol Deyrnged Meręd
E. Gwynn Matthews (gol.)
Ł6.95
manylion llawn

Clawr | Cover Yr Etifeddiaeth Deg - O Gymru i Batagonia: 1865-2015
Yr Etifeddiaeth Deg - O Gymru i Batagonia: 1865-2015
Robin Gwyndaf
Ł19.95
manylion llawn

Clawr | Cover Charles: Cofio
Charles: Cofio'r Dyn a'i Ddigrifwch
Idris Charles
Ł9.95
manylion llawn

Clawr | Cover Y Winllan Well: America
Y Winllan Well: America'r Cymry
Eirug Davies
Ł14.95
manylion llawn