Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Awduron

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Y |

A
Martin Aaron

Huw Aaron

Wil Aaron

Sam Adams

John Aitchison

Malcolm Allen

Alun

Amrywiol

Dafydd Andrews

Anhysbys

Brian Anson

Meirion Appleton

Anita Arcari

Robat Arwyn

Ian Ashton

Sara Ashton

Rob Atenstaedt

B
Leon Balen

David Barnes

Eirionedd A. Baskerville

BBC

BBC

Eileen Beasley

Androw Bennett

Alun Wyn Bevan

Teleri Bevan

Tony Bianchi

Alan Bilton

Jane Blank

Mike Bloxsome

Mikael Bodlore-Penlaez

James Bogle

Richard Booth

Kate Bosse-Griffiths

Zonia Bowen

Derek Brockway

Charles Bronson

Anne Brooke

Simon Brooks

Simon Brooks

Stuart Brown

Duncan Brown

Michael Brown

Anthony Bunko

Alun Burge

C
Olwen Canter

Julian Carey

Ann Carlton

Tina Carr

Harold Carter

Alan Cash

Les Chamberlain

Idris Charles

Dafydd Chilton

Gerrie Clancy

Roy Clews

Carl Clowes

Hafina Clwyd

Liz Cole

David Collins

Lilian Comer

Martin Crampin

Menna Cravos

Kate Crockett

Robert Croft

Geraint Cunnick

Yes Cymru

Lowri Cynan

Lowri Cynan

D
Cris Dafis

Cynog Dafis

Catrin Dafydd

Marged Dafydd

Catrin Dafydd

Fflur Dafydd

Guto Dafydd

Gwenno Dafydd

Raymond Daniel

Peter Daniels

Les Darbyshire

Bethan Davies

John Davies

Keith Davies

Mererid Puw Davies

Aled Sion Davies

Angharad Puw Davies

Arfon Haines Davies

Arwyn Davies

Barbara Davies

Brian Davies

Bryan Davies

Cennard Davies

Christie Davies

Daniel Davies

Dewi Davies

Eirug Davies

Eleri Davies

Elgan Philip Davies

Elgan Phillip Davies

Gareth Alban Davies

Garnon Davies

Gilli Davies

Glan Davies

Gwenno Mair Davies

Helen Emanuel Davies

Helen Davies

Joanna Davies

John Davies

Jonathan Davies

Joyce Davies

Keith Davies

Kevin Davies

Lynn Davies

Margaret Davies

Mefin Davies

Meirion Davies

Mererid Puw Davies

Noel A. Davies

Pennar Davies

Peter Davies

R R Davies

Rhian Madamrygbi Davies

Rhodri Davies

Ron Davies

Ryan Davies

Terry Davies

Tom Davies

John Davis

Gwynn Davis

Martin Davis

Paul R. Davis

Stokes Day

Elis Ddu

Marian Delyth

Marian Delyth

Wayne Denfhy

Jason A Dever

Kevin Dicks

Bob Dorkins

Arthur Conan Doyle

Paul Duthie

E
Manon Eames

Marion Eames

Simon Easterby

Steve Eaves

Steve Eaves

Meinir Ebbsworth

Lyn Ebenezer

Dylan Ebenezer

Lyn Ebenezer

Meinir Wyn Edwards

Dana Edwards

David R Edwards

Dyfed Edwards

Gwyn Edwards

Hilma Lloyd Edwards

Huw Edwards

John Meurig Edwards

Meinir Wyn Edwards

Richard Llwyd Edwards

Sonia Edwards

Trebor Edwards

Ioan Einion

Ceri Elen

Gwyn Elfyn

Joshua Gerwyn Elias

Islwyn Ffowc Elis

Mari Elis

Meg Elis

Dyfed Elis-Gruffydd

Gareth Ellis

Peter Berresford Ellis

Rolant Ellis

Tom Ellis

Non ap Emlyn

Hywel Emrys

Huw Erith

Eluned Evans

Gary Evans

Rhoda Evans

Adrian M Evans

Aled Evans

Beca Evans

Catrin Evans

Ceiriog Gwynne Evans

Dafydd Evans

Geraint Evans

Glyn Evans

Goronwy Evans

Gwennan Evans

Gwynfor Evans

Howard Evans

John O Evans

John Evans

Meredydd Evans

Nicholas Evans

Non Evans

O T Evans

Rhys Evans

F
The Griffiths Family

Joan Ferrero

Paul Ferris

David Ffowc

Ian Fleming

Chris Fletcher

Bobby Freeman

Barbara Frost

Dave Frost

Cledwyn Fychan

G
Carmel Gahan

Mair Garnon

Loveday Lewes Gee

Delyth George

Siwsann George

Eirwyn George

Mari George

T Melfydd George

Glyn E German

Alun Gibbard

Alun Gibbard

Jean Gill

Linda Gittins

Rob Gittins

Matthew Glyn

Sioned Glyn

Daniel Glyn

Dyfed Glyn

Gwyneth Glyn

Hawys Glyn

Ifor ap Glyn

Sioned Glyn

Eva Goldsworthy

Golwg

Jolyon Goodman

Ian Gough

Jon Gower

Jim Green

David Greenslade

Rhiannon Gregory

Euron Griffith

T.Ceiri Griffith

Alaw Griffiths

Anthony Griffiths

Gilmor Griffiths

Gwyn Griffiths

Hywel Griffiths

J Gwyn Griffiths

Peter Griffiths

Robert W Griffiths

Siriol Griffiths

Stephen Griffiths

Steve Griffiths

Trefor Griffiths

Tweli Griffiths

Wayne Griffiths

Y Teulu Griffiths

Elena Gruffudd

Ffion Heledd Gruffudd

Garmon Gruffudd

Lefi Gruffudd

Robat Gruffudd

Elena Gruffudd

Emyr Llewelyn Gruffudd

Heini Gruffudd

Lefi Gruffudd

Robat Gruffudd

Heulwen Gruffydd

Ifan Gruffydd

Wyn Gruffydd

Bethan Gwanas

Elliw Gwawr

Gwynn ap Gwilym

Ifor ap Gwilym

Arfon Gwilym

Dafydd ap Gwilym

Gwynn ap Gwilym

Mari Gwilym

Ioan Gwyn

Cathryn Gwyn

Eirwen Gwyn

Harri Gwyn

Iolo ap Gwyn

Richard Gwyn

William Gwyn

Robin Gwyndaf

Siwan Gwyndaf

J Gillman Gwynne

H
Heulwen Haf

Christine Hall

Eric Hall

Mabli Hall

Mike Hall

Courtenay Hamilton

Courtney Hamilton

David Hancocks

Hywel Harries

Jane Harries

Tim Hartley

Tim Hartley

Richard Hartnup

John Hartson

Joshua Hartzenberg

Leonard Hayles

Derrick Hearne

Ioan Hefin

John Hefin

Peter Henley

Jonathan Hicks

H A Hodges

Mererid Hopwood

Lynn Howells

Margaret Howells

Doreen Howels

Catrin Wyn Hughes

Byron Hughes

Catrin Jones Hughes

Elwyn Hughes

Fiona Wynn Hughes

Gwenno Hughes

Iestyn Hughes

Jeremy Hughes

John Hughes

Mair Wynn Hughes

Margaret Cyril Hughes

R Elwyn Hughes

Sion Hughes

T Meirion Hughes

Peter Hughes-Griffiths

Peter Hughes-Griffiths

Llifon Hughes-Jones

Alwyn Humphreys

Jonathan Humphries

John Humphries

Hilda Hunter

Jerry Hunter

Rosemary Hutton

Dafydd Huws

Eleri Huws

Richard E Huws

Llew Huxley

Kees Huysmans

Elin ap Hywel

Emyr Hywel

I
Tecwyn Ifan

Alun Ifans

Mair Tomos Ifans

Rhiannon Ifans

Elwyn Ioan

Elwyn Ioan

Dylan Iorwerth

Dafydd Iwan

J
Peter Jackson

Meleri Wyn James

Gareth James

Greville James

Gwenno James

Huw James

Ken James

Meleri Wyn James

Sian James

David Jandrell

Ethne Jeffreys

Miles Jeffreys

Anna-Lisa Jenaer

Falyri Jenkins

Gwyn Jenkins

Mary Price Jenkins

Falyri Jenkins

Geraint H Jenkins

Gwilym Jenkins

Gwyn Jenkins

John Jenkins

Sion T. Jobbins

Sion Jobbins

John

Sara John

Kevin Johns

Diarmuid Johnson

Scott Johnson

Alun Jones

Catrin Jones

Dewi Morris Jones

Eleri Ellis Jones

Gareth William Jones

Jac Jones

Mary Lloyd Jones

Nerys Ann Jones

Penri Jones

Rocet Arwel Jones

Tegwyn Jones

Tudur Dylan Jones

Tudur Huws Jones

Wyn Jones

Aeryn Jones

Aloma Jones

Alun Ffred Jones

Aneurin Jones

Bet Jones

Beti Jones

Ceri Jones

Dafydd Glyn Jones

Dafydd Jones

Dai Jones

David Jones

Dr E Tudor Jones

Eddie Jones

Eifion Lloyd Jones

Eilir Jones

Eirian Jones

Emyr Huws Jones

Eric Jones

Gareth Elwyn Jones

Gareth Wyn Jones

George Jones

Goronwy Jones

Graham Jones

Gwynfor Jones

Handel Jones

Harri Pritchard Jones

Huw Jones

Hywel Jones

Ifan Morgan Jones

Iwan Arfon Jones

Iwan Meical Jones

J Eirian Jones

J R Jones

John Elfed Jones

Jonah Jones

Joyce Jones

Julian Lewis Jones

Lisa Jones

Lloyd Jones

Margaret Jones

Matthew Jones

Meinir Pierce Jones

Moelwyn Jones

Nerys Ann Jones

Nia Jones

Olwen Jones

Owain Tudur Jones

Penri Jones

Philip Wyn Jones

Pryderi Llwyd Jones

R Gerallt Jones

Rhidian Jones

Rhydderch Jones

Richard Jones

Robin Jones

Rocet Arwel Jones

Shoned Wyn Jones

Sion Jones

Stephen Jones

Stephen Jones

Sw Gerallt Jones

Sylvia Jones

T Gwyn Jones

Tegwyn Jones

Tony Jones

Tudur Dylan Jones

Vivian Jones

W S Jones

Watcyn L. Jones

Wynne Melville Jones

Jayne Joso

K
Chris Keil

Kit

Liam Knox

Leopold Kohr

L
Gwen Lasarus

Huw Lawrence

Alan Leech

Phillip Lemon

Gaynor Madoc Leonard

Dafydd Morgan Lewis

David Glyn Lewis

Caryl Lewis

Dewi Lewis

Geraint Lewis

Gwion Lewis

Hugh M Lewis

Ken Lewis

Llyr Gwyn Lewis

Mared Lewis

Rhiain Lewis

Richard Lewis

Robert Lewis

Robyn Lewis

Roy Lewis

Steve Lewis

Edgar ap Lewys

Mari Lisa

Barrie Llewelyn

Dafydd Llewelyn

Emrys Llewelyn

Haf Llewelyn

John Llewelyn

Leusa Fflur Llewelyn

David Lloyd

Geraint Lloyd

Ceridwen Lloyd-Morgan

Pegi Lloyd-Williams

Alan Llwyd

Alun Llwyd

Cen Llwyd

Iwan Llwyd

Mared Llwyd

Anni Llyn

Brychan Llyr

Owain Llyr

Emyr Llywelyn

Emyr Llywelyn

Jen Llywelyn

Y Lolfa

John Lund

Peter Luther

Meinir Lynch

M
Elvey MacDonald

Mikael Madeg

Gaynor Madgwick

Esyllt Maelor

Gwawr Maelor

Alan Maggs

Eirian Mai

Aubrey Malone

Terry Manley

Dafydd Marks

Howard Marks

Tom Marks

Judith Maro

Roberto Martinez

Glyn Mathias

Hefin Mathias

E Gwynn Matthews

Ralph Maud

Margaret Maund

Susan May

John McAsey

Robin Mcbryde

Dixie McNeil

Paul Meara

Elin Meek

Dafydd Meirion

Rhys Meirion

Lyn Meredith

Gruff Meredith

John Meredith

Owain Meredith

Sion Meredith

Twm Miall

Gareth Miles

Andras Millward

Owen Money

Garry Monk

Richard Moore-Colyer

Ann Morgan

Ceridwen Lloyd Morgan

Elin Llwyd Morgan

Dilwyn Morgan

Elin Llwyd Morgan

Elystan Morgan

Gerald Morgan

John M Morgan

Mihangel Morgan

Sharon Morgan

Sheila Morgan

Tania Morgan

Mel Morgans

John I. Morgans

Dewi Pws Morris

Sion Morris

Dai Morris

Dewi Pws Morris

Eleri Llewelyn Morris

John Meirion Morris

Steve Morris

Bryan Morse

Thomas T Moynihan

Rhys Mwyn

Frances Myers

N
Ffilmiau'r Nant

Dennis Needham

Chris Needs

Diarmuid O Neill

Dudley Newbury

Dr Lynda Pritchard Newcombe

Dai Nicholas

Branwen Nicholas

Jeb Loy Nichols

Paul Nichols

Peter C. Noble

George North

Ray Noyes

Mel Nurse

O
Bill O'Keefe

Flann O'Riain

Sean O'Riain

Rick O'Shea

Fryen ab Ogwen

John Ogwen

Phyllis Oostermeijer

John Osmond

Robin Llwyd ab Owain

Robin Llwyd ab Owain

Anwen Owen

D Huw Owen

Elinor Lloyd Owen

Jini Owen

Bob Owen

Daniel Owen

Emyr Owen

Glyn Russel Owen

Huw Dylan Owen

Huw Owen

John Owen

Llwyd Owen

Mari Rhian Owen

Peter Owen

William Owen

Nigel Owens

Wyn Owens

Keith O’Brien

Michael O’Brien

P
Colin Palfrey

Mike Parker

Annette Bryn Parri

Dafydd Parri

Robyn Parri

Gwen Parrot

Rhys Parry

Dwayne Peel

Andrew Fusek Peters

Dewi Z Phillips

Dilwyn Phillips

Dylan Phillips

James Pierce

Aodàn Mac Poilin

Eirwyn Pontshan

Ken Poole

Mal Pope

Eluned Mai Porter

Jon Pountney

Rhiannon Powell

Dewi Watkin Powell

Angharad Price

Emyr Price

Caradog Pritchard

Sydney Pritchard

Malcolm Pryce

Dewi Prysor

Ieuan M Pugh

Dewi Pws

R
Alun Rees

Bedwyr Rees

D Ben Rees

Dewi Rees

E. A. Rees

Gwilym Rees

Ivor Thomas Rees

John Rees

Justin Rees

Ronald Rees

W M Rees

Amanda Reid

Ross Reyburn

Dewi Rhys

Glyn Rhys

Ieuan Rhys

Alun John Richards

Beryl Richards

Emlyn Richards

Ruth Richards

Arwel Roberts

Penri Roberts

Alun Roberts

Angela Roberts

Emrys Roberts

Enid Roberts

Geraint Roberts

Glenys M Roberts

Gorwel Roberts

Gwyn Roberts

Ioan Roberts

Jamie Roberts

John Roberts

Lleucu Roberts

Mair Roberts

Osian Roberts

Valerie Lloyd Roberts

Vivian Wynne Roberts

Robert Robinson

Paul Robinson

Alan Rogers

John D Rogers

Manon Steffan Ros

Richard Rowe

Llinos Rowlands

Clive Rowlands

Dylan Rowlands

Eluned Rowlands

John G. Rowlands

John Rowlands

Sioned Puw Rowlands

Nia Royles

Tim Rushton

S
Harri Samuel

Myfanwy Sandham

Tim Saunders

Awen Schiavone

Annemarie Schone

Penny Simpson

Gary Slaymaker

Christine Smeeth

Beatrice Smith

Helen Smith-Twiddy

Charles Stallard

Rhian Staples

Phil Stead

Meic Stephens

Catrin Stevens

James Stevens

Mari Stevens

Meic Stevens

Greg Stevenson

Owen Stickler

Morfudd Strange

Hamish Stuart

Richard Suggett

Sarah Symons

T
Geraint Thomas

Heulwen Thomas

Wyn Thomas

Chris Thomas

Colin Thomas

David Thomas

Delme Thomas

Dylan Thomas

Gareth Thomas

Geraint Thomas

Gwyn Thomas

Jamie Thomas

Ned Thomas

Pam Thomas

Sandi Thomas

Sheelagh Thomas

Wyn Thomas

Mairwen Thorne

Roy Tomkinson

Angharad Tomos

Angharad Tomos

Derec Tomos

Morgan Tomos

Jeff Towns

Ifas y Tryc

Matthew Tucker

Jeremy Turner

Roger Turvey

V
Dai Vaughan

Magi Vaughan

William Vaughan

Geraint Vaughan-Jones

Richard Veasey

Arwel Vittle

Arwel Vittle

W
Gini Wade

Peter Walker

Peter Walker

Neil Walklate

Lona Mari Walters

Gwen Watkins

Harri Webb

Liz Whitaker

Stephen White

Lilian White

Sion White

Casia Wiliam

Sioned Wiliam

Urien Wiliam

Susan Wilkinson

Brynmor Williams

Carol Williams

Dylan Williams

Eunice Williams

Iolo Wyn Williams

Alwen Williams

Anne Elizabeth Williams

Ashley Williams

Brenda Williams

Cen Williams

David Morgan Williams

Dawn Williams

Derek R Williams

Derfel Williams

Diana Gruffydd Williams

Gareth F Williams

Gee Williams

Gerwyn Williams

Gruffydd Aled Williams

Gwyn Williams

Haf Williams

Herbert Williams

JJ Williams

Marcel Williams

Marion Williams

Mark Williams

Melfyn R. Williams

Nia Wyn Williams

Orig Williams

Owain Fôn Williams

Owain Williams

Peter Gordon Williams

Phil Williams

Rhian Williams

Shane Williams

Derec Willliams

Jim Wingate

Romy Wood

Eirug Wyn

Dafydd Wyn

Eirug Wyn

Hefin Wyn

Rhiannon Wyn

Doreen Wynne

Y
Ali Yassine

Emyr Young
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304

Newydd!

Clawr | Cover Dyddiadur Addysg A5 2018 Academic Diary
Dyddiadur Addysg A5 2018 Academic Diary
Y Lolfa
£5.99
manylion llawn

Clawr | Cover Dechrau Canu, Dechrau Wafflo
Dechrau Canu, Dechrau Wafflo
Kees Huysmans
£9.99
manylion llawn

Clawr | Cover Fabula
Fabula
Llyr Gwyn Lewis
£8.99
manylion llawn

Clawr | Cover Meddyginiaethau Gwerin Cymru
Meddyginiaethau Gwerin Cymru
Anne Elizabeth Williams
£19.99
manylion llawn